Ποιοι είμαστε

  • Home
  • Ποιοι είμαστε
Είστε εδώ:
1bc

Η Thesis Brokers είναι εταιρία ανεξάρτητων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων που δραστηριοποιείται στον (αντ)ασφαλιστικό χώρο αλλά και στην συμβουλευτική επιχειρηματικής πίστωσης & χρηματοδότησης.

Η Ιστορία μας ...

… δραστηριοποιούμαστε από το 1999 και στο πελατολόγιο μας  συμπεριλαμβάνονται σημαντικά brands από τον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό χώρο της Ελλάδας. Από το 2008 διευρύναμε επιτυχώς τις εργασίες μας και σε χώρες όπως τον Καναδά, την Αλβανία, την Ινδία αλλά και τα Βαλκάνια “τοποθετώντας” κινδύνους δια λογαριασμό είτε ελληνικών εταιριών με πολυεθνική παρουσία, είτε ξένων εταιριών. Οι εργασίες μας επεκτάθηκαν επίσης, από το 2005, στη διαμεσολάβηση στην τραπεζική και χρηματοδοτική αγορά.

Αρχή μας ...

… είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση των αναγκών της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, ο σχεδιασμός & η διάθεση καινοτόμων προϊόντων & “tailor-made” λύσεων που απαιτούν αμεροληψία και τεχνογνωσία… Προϊόντα που κάνουν το “Επιχειρείν” μία δημιουργικότερη και πιο ασφαλή δραστηριότητα για όλους τους πελάτες μας.

Μελετούμε & προτείνουμε λύσεις ...

Στην Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, ένα επαγγελματικό χώρο όπου η απλοποίηση των εννοιών & η κατανόηση των αναγκών σας είναι η ουσία του έργου μας. Ως Ασφαλιστικοί Πράκτορες επιλέγουμε και εκπροσωπούμε τις φερεγγυότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επίσης η συνεργασία μας με Μεσίτες & εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές διεθνώς αναγνωρισμένων ασφαλιστών & αντασφαλιστών (πχ. LLOYD’S OF LONDON, HDI GERLING, ΜUNICH RE, SWISS RE κλπ.), μας δίνει την δυνατότητα αλλά και την τεχνογνωσία να ασφαλίσουμε ειδικούς κινδύνους.

Στην Τραπεζική Αγορά όπου το κόστος και το ρίσκο της χρηματοδότησης-πίστωσης καθιστούν απαραίτητο ένα αμερόληπτο σύμβουλο. Ως Μεσίτες Πιστώσεων-Δανείων σας παρουσιάζουμε συνοπτικά & κατανοητά, τις εναλλακτικές χρηματοδότησης σας αλλά και ασφαλούς πιστοδότησης των πελατών σας με γνώμονα την βέλτιστη, για την επιχείρηση σας, επιλογή.

Εξειδικευόμαστε ...

στην συμβουλευτική διαχείρισης ρίσκου και την (αντ)ασφάλιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικότερα για :

  • την πιστωτική πολιτική και την ασφάλιση υπολοίπων πελατών τους με την ασφάλιση πιστώσεων
  • την πολιτική εισαγωγών Α’ υλών και προϊόντων με την ασφάλιση προκαταβολών και τις ενέγγυες πιστώσεις
  • την ασφάλιση πιθανών οικονομικών απωλειών (παγίων εξόδων, κερδών, χρηματοκιβωτίων, ταμείου, χρηματαποστολών, κ.ο.κ.)
  • την ασφάλιση των επιχειρηματικών ευθυνών (επαγγελματική, προϊόντος, εγκαταστάσεων λειτουργίας, μόλυνση περιβάλλοντος, εργοδότη, κ.ο.κ.)
  • την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ευρύτερου ενεργητικού τους έναντι κάθε πιθανού καταστροφικού κινδύνου (Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανολογικών βλαβών, εξοπλισμού, data, κ.ο.κ.)
Όραμα μας ...

… είναι η δόμηση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης με υγιείς & δυναμικές επιχειρήσεις που χρειάζονται την εξειδίκευση μας για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της δραστηριότητας τους, την εξωστρέφεια και την βιωσιμότητα  τους σε κάθε απρόβλεπτη περίσταση.

Εταιρικό Προφίλ

Επιμερισμός Εργασιών

Ασφάλιση Πιστώσεων
Περιουσίας
Αστικής Ευθύνης
Τεχνικών Έργων
Μεταφορών
Απώλειας Χρημάτων
Στόλοι Οχημάτων

Ειδίκευση / κλάδο

Κλάδος τροφίμων
Φαρμακευτικός Κλάδος
Κλάδος χημικών
Μεταποίηση
Βαριά Βιομηχανία
Logistics
Εξαγωγές
Οι πελάτες μας μιλούν για εμάς...
...Εκτίμησα ιδιαίτερα την ικανότητα του κ. ... (στέλεχος Thesis Brokers) να εξηγεί αναλυτικά και με σαφή τρόπο όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες που διέπουν τον ασφαλιστικό τομέα.... Η Thesis Brokers διαθέτει μια μεγάλη και ευέλικτη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα. Χαίρομαι που σε δύσκολες εποχές έχω την δυνατότητα να συνεργάζομαι με εταιρίες, όπως η Thesis Brokers, που μου παρέχουν ασφάλεια.
Λαμπρίδης Χάρης / CEO / ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Λαμπρίδης Χάρης / CEO / ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η συνεργασία μας με την Thesis Brokers είναι εξαιρετική! Ως σύμβουλος της εταιρίας μας είναι πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις μας. Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες μας, μας ενημερώνουν σε σταθερή βάση για ο,τι χρειαζόμαστε, μας επεξηγούν με υπομονή και απόλυτη σαφήνεια, πάντα, τα συμφωνηθέντα.... Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας σε βάθος χρόνου, διότι η εταιρία μας επιδιώκει σταθερές συνεργασίες με αξιόλογες εταιρίες.
Χατζηγιαννάκη Χρυσούλα/ CEO / ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. Χατζηγιαννάκη Χρυσούλα/ CEO / ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.
... Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Thesis Brokers έχει ενεργήσει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, παρέχοντας στην εταιρία μας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, καλύπτοντας πλήρως τις ασφαλιστικές ανάγκες της εταιρίας μας... Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον συνεργάτη μας κ. .... ο οποίος έχει επιδείξει ότι κατέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, όχι μόνο επί θεμάτων ασφάλισης, αλλά ευρύτερα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την ικανότητα να διαχειρίζεστε με ευελιξία και υπευθυνότητα τις σύνθετες και πολύπλοκες εταιρικές μας απαιτήσεις σας καθιστούν ένα πολύτιμο συνεργάτη μας.
Δημήτρης Φωτόπουλος / Μέλος Διοίκησης / ΦΩΤΟΝΙ Α.Ε. Δημήτρης Φωτόπουλος / Μέλος Διοίκησης / ΦΩΤΟΝΙ Α.Ε.
Η συνεργασία μας με την THESIS BROKERS χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και λειτουργικότητα... Όσον αφορά την διαχείριση του λογαριασμού ασφάλισης της εταιρείας μας, όλοι οι προϋπολογισμοί και εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν κατά την σύνταξη της (πρότασης) σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής χαρακτηρίζονται ως επιτυχείς και ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης... Όσον αφορά τη διαχείριση της σύμβασης η THESIS BROKERS με την ενημέρωση που μας παρέχει για την πορεία των υποθέσεων, όσο και για την υπενθύμιση πολλές φορές, μας εμπνέει την εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνέετε σε τόσο σημαντικά θέματα για την εταιρεία μας.... Η διαμεσολάβηση τους υπήρξε καθοριστική προκειμένου της υλοποίησης της Ασφάλισης Πιστώσεων για την εταιρεία μας....
Τιρπιντήρης Αντώνης / CEO / FALCON S.A. Τιρπιντήρης Αντώνης / CEO / FALCON S.A.
...η συvεργασία μας με τηv εταιρία THESIS BROKERS χαρακτηρίζεται πάντα απo εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό, αξιοπιστία και άμεση αποτελεσματικότητα στην επίλυση όποιου θέματος... Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την συνεργασία μαζί τους!
Παλλαδάς Παναγιώτης / CEO / DICHEM CHEMICALS S.A. Παλλαδάς Παναγιώτης / CEO / DICHEM CHEMICALS S.A.
Latest Posts
09 Mar 2016
Share

Μεταφορά των γραφείων της εταιρίας μας!

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες τα γραφεία της εταιρίας μας μεταφέρθηκαν σε νέα διεύθυνση στο Χαλάνδρι, Ζωοδόχου Πηγής 42, Τ.Κ. 15231. Από 15/03/2016 θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στον νέο μας χώρο και να σας εξυπηρετήσουμε.

Latest Posts
09 Feb 2014
Share

Βράβευση THESIS BROKERS

Η εταιρία μας βραβεύτηκε από τους LLOYD’S Coverholders CROMAR LTD σε εκδήλωση τους για τα 10 χρόνια της εταιρίας στην Ελλάδα, παρουσία αντιπροσώπων ηγετικών Συνδικάτων των LLOYD’S (Kiln, Beazley, QBE) για τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση & την υψηλή παραγωγή μας σε εξειδικευμένα προϊόντα ασφάλισης για επιχειρήσεις. Την τιμητική συμβολικό πλακέτα της βράβευσης, για την εταιρεία μας,[.....]

Latest Posts
08 Feb 2014
Share

Καλωσορίσατε…

Καλώς ήλθατε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Thesis Brokers…. Μέσω αυτής μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα της εταιρείας μας, άρθρα για τις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, εξελίξεις της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής παγκόσμιας αγοράς καθώς και τις τελευταίες μελέτες (case-studies) της εταιρίας μας για νέους και υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες μας. Καλή περιήγηση !