Page 4 - Thesis Brokers Credit Product Profile

Basic HTML Version

03
Διαχείριση είσπραξης, Επέλευση
Ασφαλισμένου Κινδύνου και Αποζημίωση
Σε περίπτωση μη πληρωμής μίας απαίτησής σας εντός του συμφωνημένου χρόνου
πίστωσης με τον πελάτη σας, πρέπει άμεσα να ενημερώσετε την ασφαλιστική εται-
ρεία για το πρόβλημα και είτε να ζητήσετε έγκριση για παράταση της πίστωσης, είτε
να δηλώσετε ζημιά.
Με την κατάρτιση της Σύμβασης Ασφάλισης αναθέτετε την διεκδίκηση των απαιτήσε-
ών σας στην Ασφαλιστική εταιρία ή σε όποιον φορέα αυτή επιλέξει. Η ασφαλιστική
κάλυψη περιλαμβάνει και όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την διεκδίκηση
της ασφαλισμένης απαίτησης ή του ασφαλισμένου μέρους της απαίτησης. Για τις
υπηρεσίες επανείσπραξης χρεώνεται, μόνο για τις ανασφάλιστες απαιτήσεις ή για το
ανασφάλιστο μέρος των απαιτήσεων, αμοιβή με βάση ποσοστό επί του εισπραχθέντος
ποσού. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται στην Προσφορά Ασφάλισης Πιστώσεων που σας
υποβάλλουμε έπειτα από την αποστολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.
Η αποζημίωση, όπως στις περισσότερες συμβάσεις προβλέπεται , καταβάλλεται,
σε περίπτωση « Αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας» / Πτώχευσης του πελάτη, στην
εκπνοή των 30 ημερών από την αναγγελία και την υποβολή των σχετικών δικαιολο-
γητικών, ενώ για την περίπτωση της « Καθυστέρησης Πληρωμής » στην εκπνοή των
3-5 μηνών από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση
εγγράφων και στοιχείων. Το σύνηθες ποσοστό αποζημίωσης των συμβάσεων Πι-
στώσεων είναι 80%-90% της συνολικής απαίτησης σας με μέγιστο το συμφωνημένο
εγκεκριμένο Πιστωτικό Όριο για τον πελάτη. Σε περίπτωση επανείσπραξης από τον
οφειλέτη σας άνω του ποσού που σας έχει ήδη δοθεί ως αποζημίωση δικαιούστε και
λαμβάνετε το υπόλοιπο από την ασφαλιστική εταιρεία.