Ποιοι είμαστε

  • Home
  • Ποιοι είμαστε
Είστε εδώ:
1bc

Η Thesis Brokers είναι μία αμιγώς ελληνική επιχείριση με αντικείμενο την Μεσιτεία Ασφαλίσεων & την Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, με ραγδαία αναπτυσσόμενο έργο στον εγχώριο αλλά και διεθνή (Αντ)ασφαλιστικό χώρο

Η Ιστορία μας ...

… δραστηριοποιούμαστε από το 2002 στις Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις και στο πελατολόγιο μας  συμπεριλαμβάνονται σημαντικά brands από τον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό χώρο. Από το 2008 διευρύναμε επιτυχώς τις εργασίες μας στο εξωτερικό (Καναδά, Αλβανία, Ινδία, χώρες Βαλκανίων κ.α.) “τοποθετώντας” κινδύνους δια λογαριασμό είτε ελληνικών εταιριών με πολυεθνική παρουσία, είτε αλλοδαπών εταιριών που μας εμπιστεύτηκαν.

Αρχή μας ...

… είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών και διαχείρισης ρίσκου εκάστης επιχείρησης-πελάτη μας, ο σχεδιασμός & η διάθεση καινοτόμων προϊόντων & “tailor-made” ασφαλιστικών λύσεων που απαιτούν την αμεροληψία και τεχνογνωσία ενός έμπειρου Μεσίτη Ασφαλίσεων… Διατηρούμε ευέλικτη, σταθερά στελεχωμένη την ομάδα μας αλλά και προσωπική την επικοινωνία με κάθε πελάτη, ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και καίρια σε κάθε αίτημα του. Βασική μας αρχή η αίσθηση του προσωπικού συμβούλου δίπλα σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος διοίκησης

Μελετούμε & προτείνουμε λύσεις ...

Στην Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, ένα επαγγελματικό χώρο όπου η απλοποίηση των εννοιών & η κατανόηση των αναγκών σας είναι η ουσία του έργου μας. Ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση στην Ασφάλιση Πιστώσεων και εν γένει τις Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις, επιλέγουμε τις φερεγγυότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτοντας κάθε πιθανό ασφαλιστικό κίνδυνο. Οι συνεργασίες μας με Μεσίτες του εξωτερικού & εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές διεθνώς αναγνωρισμένων ασφαλιστών (LLOYD’S OF LONDON, HDI GERLING, ΜUNICH RE, SWISS RE κ.ο.κ.), μας δίνουν την δυνατότητα να “τοποθετήσουμε” ασφαλίσεις σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο αλλά και να ασφαλίσουμε “ειδικούς” κινδύνους.

Εξειδικευόμαστε ...

στην συμβουλευτική της διαχείρισης ρίσκου και την ασφάλιση κινδύνων επιχειρήσεων. Ειδικότερα για :

  • την πιστωτική πολιτική και την ασφάλιση των εμπορικών υπολοίπων με την Aσφάλιση πιστώσεων
  • την πολιτική εισαγωγών Α’ υλών και προϊόντων με την Ασφάλιση Προκαταβολών και τις Ενέγγυες Πιστώσεις
  • την ασφάλιση Οικονομικών Απωλειών (Διακοπής Εργασιών, Χρηματοκιβωτίου, Χρηματαποστολών, κ.ο.κ.)
  • την ασφάλιση των επιχειρηματικών ευθυνών (Επαγγελματική Ευθύνη, Ευθύνη προϊόντος, Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων επιχείρησης, Μόλυνση Περιβάλλοντος, Ευθύνη εργοδότη, κ.ο.κ.)
  • την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων και ευρύτερου ενεργητικού επιχειρήσεων (Αποθέματα, Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανολογικών βλαβών, εξοπλισμού, data, κ.ο.κ.) έναντι κάθε πιθανού καταστροφικού κινδύνου
Όραμα μας ...

… είναι η δόμηση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης με υγιείς & δυναμικές επιχειρήσεις που χρειάζονται την εξειδίκευση μας για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της δραστηριότητας τους, την εξωστρέφεια και την βιωσιμότητα  τους σε κάθε απρόβλεπτη περίσταση.

Επιμερισμός Εργασιών

Ασφάλιση Πιστώσεων
Περιουσίας
Αστικής Ευθύνης
Τεχνικών Έργων
Μεταφορών
Λοιποί Κίνδυνοι

Ειδίκευση / τομείς

Κλάδος τροφίμων
Φαρμακευτικός Κλάδος
Κλάδος χημικών
Μεταποίηση
Εξαγωγές
Οι πελάτες μας μιλούν για εμάς...
...Εκτίμησα ιδιαίτερα την ικανότητα του κ. ... (στέλεχος Thesis Brokers) να εξηγεί αναλυτικά και με σαφή τρόπο όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες που διέπουν τον ασφαλιστικό τομέα.... Η Thesis Brokers διαθέτει μια μεγάλη και ευέλικτη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας και θα την συστήναμε ανεπιφύλακτα. Χαίρομαι που σε δύσκολες εποχές έχω την δυνατότητα να συνεργάζομαι με εταιρίες, όπως η Thesis Brokers, που μου παρέχουν ασφάλεια.
Λ.Χ. / CEO Λ.Χ. / CEO
Η συνεργασία μας με την Thesis Brokers είναι εξαιρετική! Ως σύμβουλος της εταιρίας μας είναι πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις μας. Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες μας, μας ενημερώνουν σε σταθερή βάση για ο,τι χρειαζόμαστε, μας επεξηγούν με υπομονή και απόλυτη σαφήνεια, πάντα, τα συμφωνηθέντα.... Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας σε βάθος χρόνου, διότι η εταιρία μας επιδιώκει σταθερές συνεργασίες με αξιόλογες εταιρίες.
Χ.Χ. / CEO Χ.Χ. / CEO
... Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας μας η Thesis Brokers έχει ενεργήσει με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, παρέχοντας στην εταιρία μας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, καλύπτοντας πλήρως τις ασφαλιστικές ανάγκες της εταιρίας μας... Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον συνεργάτη μας κ. .... ο οποίος έχει επιδείξει ότι κατέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, όχι μόνο επί θεμάτων ασφάλισης, αλλά ευρύτερα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την ικανότητα να διαχειρίζεστε με ευελιξία και υπευθυνότητα τις σύνθετες και πολύπλοκες εταιρικές μας απαιτήσεις σας καθιστούν ένα πολύτιμο συνεργάτη μας.
Δ.Φ. / Μέλος Δ.Σ. Δ.Φ. / Μέλος Δ.Σ.
Η συνεργασία μας με την THESIS BROKERS χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και λειτουργικότητα... Όσον αφορά την διαχείριση του λογαριασμού ασφάλισης της εταιρείας μας, όλοι οι προϋπολογισμοί και εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν κατά την σύνταξη της (πρότασης) σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής χαρακτηρίζονται ως επιτυχείς και ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης... Όσον αφορά τη διαχείριση της σύμβασης η THESIS BROKERS με την ενημέρωση που μας παρέχει για την πορεία των υποθέσεων, όσο και για την υπενθύμιση πολλές φορές, μας εμπνέει την εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνέετε σε τόσο σημαντικά θέματα για την εταιρεία μας.... Η διαμεσολάβηση τους υπήρξε καθοριστική προκειμένου της υλοποίησης της Ασφάλισης Πιστώσεων για την εταιρεία μας....
Τ.Α. / CEO Τ.Α. / CEO
...η συvεργασία μας με τηv εταιρία THESIS BROKERS χαρακτηρίζεται πάντα απo εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό, αξιοπιστία και άμεση αποτελεσματικότητα στην επίλυση όποιου θέματος... Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την συνεργασία μαζί τους!
Π.Π. / CEO Π.Π. / CEO
Latest Posts
26 Aug 2020
Share
Latest Posts
09 Mar 2016
Share

Μεταφορά των γραφείων της εταιρίας μας!

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες τα γραφεία της εταιρίας μας μεταφέρθηκαν σε νέα διεύθυνση στο Χαλάνδρι, Ζωοδόχου Πηγής 42, Τ.Κ. 15231. Από 15/03/2016 θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στον νέο μας χώρο και να σας εξυπηρετήσουμε.

Latest Posts
09 Feb 2014
Share

Βράβευση THESIS BROKERS

Η εταιρία μας βραβεύτηκε από τους LLOYD’S Coverholders CROMAR LTD σε εκδήλωση τους για τα 10 χρόνια της εταιρίας στην Ελλάδα, παρουσία αντιπροσώπων ηγετικών Συνδικάτων των LLOYD’S (Kiln, Beazley, QBE) για τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση & την υψηλή παραγωγή μας σε εξειδικευμένα προϊόντα ασφάλισης για επιχειρήσεις. Την τιμητική συμβολικό πλακέτα της βράβευσης, για την εταιρεία μας,[.....]

Latest Posts
08 Feb 2014
Share

Καλωσορίσατε…

Καλώς ήλθατε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Thesis Brokers…. Μέσω αυτής μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα της εταιρείας μας, άρθρα για τις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, εξελίξεις της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής παγκόσμιας αγοράς καθώς και τις τελευταίες μελέτες (case-studies) της εταιρίας μας για νέους και υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες μας. Καλή περιήγηση !