Page 3 - Thesis Brokers Credit Product Profile

Basic HTML Version

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση των πιστώσεών σας είναι ο καθορισμός
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών σας, ο οποίος πραγματοποιείται από
την ασφαλιστική εταιρεία μετά την κατάρτιση της Σύμβασης Ασφάλισης. Ως Όριο
Πίστωσης θεωρείται το ανώτατο συνολικό ποσό απαίτησης μέσα στο έτος από το συ-
γκεκριμένο πελάτη σας, συνυπολογιζόμενης της αξίας των ανεξόφλητων αξιόγρα-
φων (συναλλαγματικών, επιταγών). Με την Προσφορά που θα λάβετε καθορίζουμε
ένα ποσό (όριο μη κατονομαζομένων) με το οποίο διαχωρίζονται οι αγοραστές σας
σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το όριο πίστωσης:
• κατονομαζόμενοι (αγοραστές με πίστωση ανώτερη από το ποσό αυτό) και
• μη κατονομαζόμενοι (αγοραστές με πίστωση μικρότερη από το ποσό αυτό).
Για όλους τους κατονομαζόμενους πελάτες σας πρέπει να υποβάλετε μία κατάστα-
ση με τα αιτούμενα, επαρκή, όρια πίστωσης, προκειμένου να προβούμε σε έλεγχο
της φερεγγυότητας και να σας ενημερώσουμε μέχρι ποιο ποσό αναλαμβάνουμε
την ασφαλιστική κάλυψη για καθένα εξ αυτών (Εγκεκριμένο Όριο Πίστωσης). Σε
περίπτωση μερικής έγκρισης ή απόρριψης του αιτούμενου πιστωτικού ορίου που
ζητήσατε, σας δίδουμε συγκεκριμένη τεχνοκρατική πληροφορία για την απόφαση
μας αυτή, ώστε να την λάβετε υπόψη σας στην περαιτέρω διαμόρφωση της εμπο-
ρικής σας πολιτικής για τον συγκεκριμένο πελάτη σας.
Ως προς τους πελάτες σας που εμπίπτουν στην κατηγορία των μη κατονομαζόμενων
αγοραστών, αυτοί υπάγονται αυτόματα στην Ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι την
στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης δεν παρουσιάζουν δυσμενή στοιχεία οικονομι-
κής συμπεριφοράς ή αν έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν και είναι τακτοποιημένα.
Διευκρινίζουμε ότι οι κατονομαζόμενοι πελάτες παραμένουν καθ’ όλη την διάρ-
κεια της ετήσιας σύμβασης σε παρακολούθηση (monitoring) και ενημερώνουμε
για κάθε αλλαγή της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
02
Πιστοληπτική Ικανότητα αγοραστών σας