Page 5 - Thesis Brokers Credit Product Profile

Basic HTML Version

Το ασφάλιστρο είναι ένα συμφωνημένο ποσοστό το οποίο χρεώνεται ή επί των πω-
λήσεων ή επί των υπολοίπων (αναλόγως το είδος σύμβασης) των ασφαλισμένων και
μόνο πελατών σας (όχι σε πελάτες που πιθανόν να εξαιρούνται της ασφάλισης ή να
μην έχει εγκριθεί πιστωτικό όριο). Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται με βάση τις πλη-
ροφορίες του ερωτηματολογίου και ορίζεται στην προσφορά που σας υποβάλλουμε.
Η επιχείρησή σας πρέπει να δηλώνει μέσα στις πρώτες 20 ημέρες κάθε μήνα,
το σύνολο των μηνιαίων πωλήσεων ή υπολοίπων (αναλόγως το είδος σύμβασης)
που πραγματοποίησε με πίστωση προς τους κατονομαζόμενους και τους μη
κατονομαζόμενους πελάτες της, καθώς και τις μη ασφαλιζόμενες πωλήσεις
ή υπηρεσίες (για στατιστικούς μόνο λόγους) του μήνα που έληξε (« Μηνιαίες
Δηλώσεις Πωλήσεων» ).
Σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα εντός του έτους ισχύος της Σύμβασης,
πραγματοποιούνται εκκαθαρίσεις του λογαριασμού των ασφαλίστρων, με βάση
τις ανωτέρω μηνιαίες Δηλώσεις Ασφαλισμένων Πωλήσεων και εκδίδεται σχετικό
τιμολόγιο ασφαλίστρων (Πρόσθετη Πράξη). Στην λήξη της ασφαλιστικής περιόδου,
η Ασφαλιστική εταιρία θα προβεί στην εκκαθάριση του λογαριασμού ασφαλίστρων.
04
Προβλεπόμενα ασφάλιστρα, Δηλώσεις Πωλήσεων,
Εκκαθάριση και Λογιστικοποίηση Ασφαλίστρων